Zemnieki uz Doma laukumu, Roze uz tiesu?

Video: Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze uzsver, ka Latvija turpina prasīt no Eiropas Savienības papildus eksporta subsīdijas. M.Roze atzīst, ka pirms iestāšanās ES, netika prognozēta tik strauja cenu izlīdzināšanās, tāpēc būtu pamats pārskatīt subsīdiju shēmu. Ministrs skaidro, ka ir izsmeltas visas iespējamās juridiskās metodes un šobrīd Latvijai ir „jāapstrīd nekonkurences iespējas Eiropas Savienībā”. Roze neizslēdz arī iespēju vērsties Eiropas Kopienu tiesā, lai cīnītos par lauksaimniecības subsīdijām. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 21.05.2008.)