„Pateicību” izskaušanai ir priekšlikumi, nav izpildes

Jau vasaras vidū tika prezentēti ierosinājumi pacientu neoficiālo maksājumu jeb tā saukto „pateicību” problēmas risināšanai. Lielāko daļu šo priekšlikumu Veselības ministrija (VM) atbalsta arī tagad, taču tie ne tikai nav ieviesti – šobrīd vēl nav izstrādāts arī laika grafiks, kurā to plāno izdarīt. V.Zatlers, pavadījis prezidenta amatā 100 dienas, izteica neapmierinātību ar to, ka VM komisijas darbs noplacis dažu nedēļu laikā, nesasniedzot nekādu rezultātu. Tagad, pēc mēneša, viņš raidījumā „Valsts pirmās personas” izteicās asāk – ka veselības ministram nav politiskās gribas problēmu novērst. Apstākļos, kad kopš priekšlikumu izskanēšanas pagājuši jau četri mēneši, bet tie arvien vēl netiek ieviesti, turklāt nav gatavs arī ieviešanas grafiks, ir pamats jautāt, vai problēmas risināšana ieņem gana augstu vietu prioritāšu sarakstā.


Atgriežas pie sen noraktām idejām


„Pateicību” sniegšanas problēma pastiprinātā sabiedrības uzmanības lokā nokļuva līdz ar ārsta Valda Zatlera izvirzīšanu prezidenta amata kandidātam. Publiski tika pausta apņēmība šo problēmu risināt, arī veselības ministrs Vinets Veldre 6.jūnija raidījumā „Kas notiek Latvijā?” stāstīja, ka vēlas noskaidrot, kas uzskatāma par pateicību, par ko ir jāmaksā nodokļi, kādai jābūt darba organizācijai.

Sākotnēji, lai lemtu, kā „pateicību” jautājumu risināt, VM kopā ar Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu izveidoja darba grupu. 10.jūlijā, kad „pateicību” jautājuma aktualizēšanās vaininieks V.Zatlers jau bija kļuvis par prezidentu, šī darba grupa nāca klajā ar secinājumiem un risinājuma ceļiem. Taču to ieviešana nenotika, jo bija izlemts problēmas risināšanu īstenot trīs posmos, no kuriem šīs darba grupas priekšlikumi bija tikai pirmais.

Lai īstenotu otro posmu – diskusiju ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī pacientus un ārstus pārstāvošajām organizācijām –, V.Veldre ar rīkojumu izveidoja citu, plašāku darba grupu. Tai tika uzdots līdz 20.septembrim iesniegt savu ziņojumu ar konkrētiem priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī citiem iespējamiem pasākumiem jautājuma risināšanai. Tomēr gandrīz divus mēnešus pēc termiņa informācija par darba rezultātu netika sniegta – VM vien norādīja, ka ziņojums ir iesniegts veselības ministram, kam ar to ir jāiepazīstas. Šobrīd ziņojums „Kas notiek Latvijā?” redakcijai ir iedots.

Darba grupa ir vienojusies, ka par neoficiālo maksājumu uzskatāms tikai tāds maksājums, kas veikts pēc pakalpojuma saņemšanas, ka risinājuma meklēšana attiecas tikai uz „pateicībām” naudas formā, ne, piemēram, konfektēm, ziediem vai alkoholiskajiem dzērieniem. Tiek piedāvāts dažādu pasākumu risinājuma komplekss, kur attiecībā uz normatīvo regulējumu ir viens priekšlikums – virzīt apstiprināšanai Saeimā grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredzētu sodu par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu apzināti prettiesisku saņemšanu par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu. Ideja nav jauna – jau 2005.gada septembrī Saeimā šādi grozījumi 2.lasījumā tika pieņemti, taču 3.lasījumā tie nav skatīti joprojām.


Rezultāti pazūd birokrātiskos labirintos


Gan minētie grozījumi, gan citi priekšlikumi pamatā sakrīt ar tiem, kas tika publiskoti jau jūlijā. Otrā darba grupa vienīgi ir izlēmusi atteikties no iespējas maksāt par konkrētas ārstniecības personas izvēli, ja pacientu neapmierina valsts apmaksātā ārstniecības persona (pasākums atzīts par „pateicību” legalizēšanas tiešu variantu), kā arī svītrot pasākumu, kas liegtu iestādes vadītājam veikt ārstniecisko darbību paša vadītajā iestādē (tas neesot veids, kā ierobežot „pateicības”). Daļa palikušo pasākumu saistīti ar ārstniecības personu vai pacientu informēšanu, citi ietver, piemēram, pacientu tiešo maksājumu palielināšanu, privātā sektora lomas paplašināšanu veselības aprūpē un pat ārstniecības personu prestiža celšanu.

V.Veldre ir akceptējis darba grupas priekšlikumu īstenošanu – 8.oktobrī viņš ir parakstījis rezolūciju VM valsts sekretāram Armandam Ploriņam, kurā uzdod izskatīt un uzsākt priekšlikumu pakāpenisku ieviešanu. (Rezolūcijā gan ir arī atruna – acīmredzot saistībā ar priekšlikumu par darba samaksas straujāku palielinājumu –, ka budžets un algu fonds tapis atbilstoši cilvēkresursu attīstības programmai, kam nepiekrīt Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība.) Taču pasākumi arvien vēl ieviesti netiek, jo vispirms to ieviešanai jāizstrādā laika grafiks, kas tad būs trešais posms. VM Komunikācijas departamenta direktore Egita Pole stāsta, ka tikai tagad ar ziņojumu tikusi iepazīstināta VM stratēģiskā padome, kura vēl sniegs savu viedokli par to, un laika grafika izstrādei konkrētu termiņu nav.

Video: Veselības ministrs Vinets Veldre par risināmajiem jautājumiem saistībā ar „pateicībām” (fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 06.06.2007.)

Pirmās darba grupas sagatavotie secinājumi un risinājuma ceļi

Veselības ministra rīkojums par otrās darba grupas izveidi

Otrās darba grupas ziņojums par priekšlikumiem „pateicību” jautājuma risināšanai

Veselības ministra rezolūcija