Dziļas pārmaiņas – Krievijā vai tikai politiskajā rokrakstā?

Pētnieki un Latvijas – Krievijas attiecību speciālisti 22.decembra publiskajās debatēs „Kas notiek Latvijā?” analizēja un vērtēja kaimiņvalstī notiekošos procesus, to iemeslus un nozīmīgumu. Eksperti bija vienisprātis, ka savu politisko rokrakstu Krievija maina, saistot to gan ar vēlmi modernizēties un no tās izrietošo nepieciešamību pēc labām attiecībām ar Eiropas Savienību (ES) un NATO, gan ar pasaules finanšu krīzes sekām. Taču izskanēja šaubas par to, vai Krievijā pašā notiek dziļu pārmaiņu process un vai tā iet demokratizācijas virzienā. „Baltijas asociācija – transports un loģistika” prezidents Jānis Jurkāns apgalvoja, ka Krievija maina politisko rokrakstu un tajā notiek „destaļinizācijas” process. Viņš pamatoja, kāpēc Krievijai ir ļoti svarīgas attiecības ar ES valstīm un NATO, un uzsvēra, ka kaimiņvalstī šodien mēģina kritizēt Padomju Savienības politiku. Austrumeiropas politikas pētījumu centra izpilddirektors Andis Kudors gan atzina, ka rokraksta maiņai varētu piekrist, bet norādīja, ka dziļas pārmaiņas, kuras patiešām būtu par pamatu modernizācijai, netiek veiktas. Viņš uzskaitīja, kādi sistēmiski trūkumi tur arvien saglabājušies.

LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes studiju nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa skaidroja, kas liek Krievijai „daudz reālistiskāk skatīties uz lietām” un atteikties no „vienas otras retorikas”. Viņa uzsvēra plānu, kas nesen sagatavots ES un Krievijas modernizācijas partnerībai, un sprieda, ka pēc gada, kad notiks dokumenta pārskatīšana, varēs redzēt, vai modernizācijas plāns pildīsies tikai attiecībā uz enerģētiku, vai arī proporcionāli visās sadaļās, tai skaitā demokrātijas, pilsoniskās sabiedrības, cilvēktiesību jomā. J.Jurkāns pamatoja viedokli, ka Krievijai „ir ļoti tālu līdz demokrātijai”, un arī A.Kudors norādīja, ka kaimiņvalstī pastāv „birokrātiskais kapitālisms” un daļa rādītāju tur pēdējā laikā ir pasliktinājušies, piemēram, korupcijas uztveres indekss. Viņš izteica vērtējumu, ka līdz šim eiropeizācijas un demokratizācijas virziens ir bijusi retorika, kas gan var pārvērsties reformās, bet līdz šim lieli rādītāji par to vēl nav liecinājuši.

Video: Jānis Jurkāns, Andis Kudors un Žaneta Ozoliņa par to, vai Krievija maina savu politisko rokrakstu un vai mainās pati. (Fragments no „Kas notiek Latvijā?”, 22.12.2010.)