Šeit pieejamas mediju publikācijas vai to fragmenti, kas saistīti ar „Kas notiek Latvijā?” raidījumu vai tā vadītāju 20.08.2019.
 
Informāciju sagatavoja Valdis Dombrovskis, Eiropas Parlamenta deputāts, partijas "Jaunais laiks" valdes loceklis. Atklāta vēstule Latvijas Republikas Ministru prezidentam Ivaram Godmanim, Labklājības ministrei Ivetai Purnei, ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim

God. I. Godmaņa kungs,

Cien. I. Purnes kundze,

God. A. Brigmaņa kungs,

Š.g. 10.septembra Latvijas televīzijas raidījuma "Kas notiek Latvijā?" debatēs, apspriežot valdības izstrādāto budžeta projektu 2009.gadam, norādīju, ka Ivara Godmaņa vadītā valdība, pretēji apgalvojumiem pirms 23.augusta referenduma par grozījumiem pensiju likumā, nav paredzējusi nākamā gada budžeta projektā paaugstināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu no 45 līdz 60 LVL mēnesī.

Raidījuma laikā I.Godmaņa kungs publiski izteica nepamatotu apvainojumu, nosaucot manu augstākminēto apgalvojumu par meliem un uzsvēra, ka valdība pirms referenduma neesot izplatījusi šādu informāciju.

Ņemot vērā, ka minimālā pensija un vairāki pabalstu veidi ar noteiktiem koeficientiem ir piesaistīti sociālā nodrošinājuma pabalstam, šī pabalsta palielināšana būtiski ietekmē pensiju un pabalstu lielumu.

Šajā sakarā vēlos uzsvērt, ka labklājības ministre Iveta Purne pirms referenduma par grozījumiem pensiju likumā vairākkārt masu medijos apgalvoja, ka gaidāmais referendums lielā mērā ir zaudējis savu aktualitāti, un aicināja cilvēkus nebalsot par it kā populistiskiem referenduma grozījumiem paaugstināt minimālās pensijas. Ministre norādījusi, ka atbalsts referendumam apdraud paredzēto sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšanu līdz 60 LVL.

Par to var pārliecināties, piemēram, sekojošās publikācijās: Referendumam pretim liek piemaksas un visu pensiju indeksāciju, "Neatkarīgā Rīta Avīze" (19.08.2008), Kas gūs labumu no pensiju likumu grozījumiem?, "Rīgas Balss" (21.08.2008), Vidējā pensija pārsniegs iztikas minimumu "Neatkarīgā Rīta Avīze" (22.08.2008). Ministres kundze par šo jautājumu ir izteikusies arī Latvijas Radio un citos masu medijos.

Lūk, citāts, ko pieminēju raidījumā: "Labklājības ministrija norāda, ka grozījumi neļaus no 1.janvāra paaugstināt sociālā nodrošinājuma pabalstu no 45 latiem līdz 60 latiem... "Rīgas Balss" (21.08.2008).

Ņemot vērā, ka sabiedrība tieši ar masu mediju starpniecību tiek informēta par valdības pozīciju, šiem ministres apgalvojumiem bija liela nozīme sabiedrības viedokļa veidošanā par grozījumiem pensiju likumā. Referendums nenotika, bet paredzētais sociālā nodrošinājuma pabalsta palielinājums līdz 60 latiem tā arī nav iekļauts nākamā gada budžeta projektā.

Šādu situāciju var skaidrot sekojoši.

Pirmā versija, ministru prezidents I.Godmanis nav nodrošinājis skaidru un nepārprotamu komunikāciju par valdības plāniem pensiju paaugstināšanā, ļaujot labklājības ministrei I.Purnei pirms referenduma maldināt sabiedrību par it kā paredzēto sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšanu līdz 60 latiem, ko apdraudot referendumā plānotie pensiju likuma grozījumi.

Otrā versija, ministru prezidents I.Godmanis apzināti ļāva labklājības ministrei I.Purnei pirms referenduma maldināt sabiedrību par it kā paredzēto sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšanu līdz 60 latiem, ko apdraudot referendumā plānotie pensiju likuma grozījumi, ar mērķi mazināt sabiedrības aktivitāti referendumā.

Aicinu I. Godmaņa kungu turpmāk rūpīgāk izvērtēt savus izteikumus un nodrošināt skaidru un nepārprotamu informāciju par valdības darbu un plāniem. Tas attiecas ne tikai uz jautājumu par sociālā nodrošinājuma pabalstu un pensijām, bet arī uz sabiedriskā sektora algu politiku, lata stabilitāti un citiem jautājumiem, kur I.Godmaņa valdība ir paudusi pretrunīgu vai pārprotamu informāciju.

Papildu informācija:

Tālr. +32 22847335

Mob.:+371 29111324


Komentāri:     

Partneri:         Dalibnieki         


Autors: