Šeit pieejamas mediju publikācijas vai to fragmenti, kas saistīti ar „Kas notiek Latvijā?” raidījumu vai tā vadītāju 26.02.2021.
 
Vakar sākās un šodien turpinās Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA)un Latvijas Universitātes (LU) kopīgā konference \"Latvijas masu mediju loma demokrātiskas sabiedrības veidošanā\".

PBLA nu jau tradicionāli rīko konferences Latvijā par sabiedrībai svarīgo – tā 2003. gadā notika diskusijas par tematu "Tiesu sistēma Temīdas svaros" un 2005. gadā – "Vara un tauta – tuvināšanās iespējas". PBLA valdes priekšsēdis Jānis Kukainis uzrunā norādīja, ka latviskās kultūras aizsargāšana ir tikpat nozīmīga kā valsts aizsardzība, un "abām jāziedo enerģija, laiks, domas un līdzekļi".

Jo karstas diskusijas izvērtās par sabiedriskās televīzijas saturu, finansēšanu, vadību un uzraudzību.

 Žurnālists Jānis Domburs secināja, ka Latvijas televīzijā parasti vispirms tiek runāts par skaitļiem, pēc tam par tehniku, bet "redakcionālais koncepts, ko īsti darīt, ilgstoši netiek izveidots". LU profesore Inta Brikše jautāja: "Kas īsti ir Latvijas televīzijas problēma: vai liels spiediens no ārpuses vai ļoti slikts menedžments, kas ilgst gadiem?" Tad LTV ģenerāldirektors Jānis Holšteins taisnojās, ka pareizi būtu televīzijas budžetu veidot atbilstīgi sabiedrības vajadzībām, nevis pēc "atlikuma principa", kā tas notiekot pašlaik. Vispirms samaksājot tornim par raidīšanu, tad sētniekiem un celtniekiem, un kas jau nu paliekot pāri, tas – programmām.

[..]


Komentāri:     

Partneri:         Dalibnieki         


Autors: