Šeit pieejamas mediju publikācijas vai to fragmenti, kas saistīti ar „Kas notiek Latvijā?” raidījumu vai tā vadītāju 17.04.2021.
 

Rīga, 12.apr., LETA. Žurnālista Jāņa Dombura rīcībā nonākuši materiāli, kas liecina, iespējams, par deviņdesmito gadu beigās parakstītu vienošanos starp ekonomiskiem grupējumiem un politiķiem.

Aģentūras LETA rīcībā nodotais dokuments vietām ir ar aizkrāsotu teksta daļu, kā dēļ nav iespējams identificēt datumu, summu, otru darījuma pusi, atsevišķus punktus un parakstus. Noprotams, ka vienošanās teksts ir par laika posmu deviņdesmito gadu beigās.

Līguma slēdzēji sevi neatklāj, tikai tiek norādīti kā "V" un vēl kāds aizkrāsots burts.

Lasot teksta saturu, var noprast, ka ar "V" tiek identificēti ar Ventspili saistīti uzņēmēji, bet otra puse, iespējams, varētu būt atsevišķa politiskā spēka pārstāvji, pieļāva Domburs.

Vairāku lappušu garajā tekstā minēts, ka vienošanos parakstījušās personas pārstāv Latvijas politiskos un ekonomiskos spēkus.

No teksta izriet, ka "V" puse apņemas garantēt pozitīvu publicitāti Ventspils kontrolētajos masu medijos. Minētas arī naudas summas atsevišķiem projektiem.

Līgumā teikts, ka savukārt otra puse apņemas nepiedalīties Tautas partijas (TP) valdībā un neatbalstīt to Saeimā, izņemot atsevišķus kopējus balsojumus, ja tie nav pretrunā ar vienošanos. Neskaidrību gadījumā ieteikts konsultēties ar "V" pusi.

"Puse arī apņemas vērst savu darbību uz TP politikas atmaskošanu, rīkojoties korekti, argumentēti un bez bez tukša populisma," teikts tekstā.

No līguma noprotams, ka otrai pusei būs jāsekmē uzņēmējdarbības attīstība Latvijā. Tekstā minēts, ka jāveic darbības, kas vērstas pret lielo uzņēmumu - "Latvijas kuģniecības", Latvijas dzelzceļa, "Latvijas gāzes", "Latvenergo", "Lattelekom" (tagad - "Lattelecom") - privatizāciju, piesaistot stratēģisko investoru. Šajos jautājumos pusei regulāri jāveic konsultācijas un jāsaskaņo viedoklis ar "V" pusi, teikts dokumentā.

Norādīts, ka privatizācijā kā maksāšanas līdzeklis ir plaši jāizmanto privatizācijas sertifikāti.

Pusei arī jāveicina ārvalstu, īpaši "greenfield" tipa, investīciju piesaistīšana, neļaujot ārvalstu investoriem izmantot negodīgus konkurences paņēmienus, iznīcināt vai pārņemt Latvijā sekmīgi darbojošos uzņēmumus, nozares, kā arī nepieļaut monopolu veidošanu.

Ar nodokļiem un muitas nodevu palīdzību politiskajam spēkam būtu jāsekmē kokmateriālu dziļā pārstrāde, celulozes rūpnīcas celtniecība, kokmateriālu produkcijas eksports, teikts dokumentā.

Puse arī apņemas Saeimas laikā nepieļaut "Latvenergo" privatizāciju, vienlaikus sekmējot mazo un alternatīvās enerģijas ražošanas spēkstaciju attīstību Latvijā.

Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Dzintra Vītoliņa aģentūru LETA informēja, ka prokuratūra pieprasīs no Dombura minēto dokumentu un pēc saņemšanas izvērtēs materiālu.Komentāri:     

Partneri:         Dalibnieki         


Autors: